Awards

The Wroclaw Mayor’s Award

NAGRODA PREZYDENTA WROCŁAWIA

Pani Bente Kahan
Za promowanie na forum międzynarodowym Wizerunku Wrocławia Jako „miasta spotkań – miasta które jednoczy”

Rafał Dutkiewicz
24 czerwca 2006 roku


The Wroclaw Mayor’s Award To

Ms. Bente Kahan
For the Promotion, in Iternational Fora, The image of Wroclaw as the Meeting Place, A Place that Unites.

Rafal Dutkwiecz
24th of June 2006


 

Menu