The Wroclaw Mayor’s Award

5 marca, 2017

NAGRODA PREZYDENTA WROCŁAWIA Pani Bente Kahan Za promowanie na forum międzynarodowym Wizerunku Wrocławia Jako „miasta spotkań – miasta które jednoczy” Rafał Dutkiewicz 24 czerwca 2006 roku The Wroclaw Mayor’s Award To Ms. Bente Kahan For the Promotion, in Iternational Fora, The image of Wroclaw as the Meeting Place, A Place that...