NAGRODA PREZYDENTA WROCŁAWIA

Pani Bente Kahan
Za promowanie na forum międzynarodowym Wizerunku Wrocławia Jako „miasta spotkań – miasta które jednoczy”

Rafał Dutkiewicz
24 czerwca 2006 roku


The Wroclaw Mayor’s Award To

Ms. Bente Kahan
For the Promotion, in Iternational Fora, The image of Wroclaw as the Meeting Place, A Place that Unites.

Rafal Dutkwiecz
24th of June 2006


 

NAGRODY

Bente Kahan otrzymała wiele nagród za swoje dokonania w dziedzinie sztuki jak i  za działalność społeczną i kulturalną:

 • 2019 r. The Bridge Prize mosty- Europejskie miasta Goerlitz / Zgorzelec
 • 2017 r. Honorowy Obywatel Wrocławia
 • 2016 r. Krzyż  na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec
 • 2015 r. Nagroda POLCUL (Australia – Polska)
 • 2013 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2010 r. Niemiecko – Polska Nagroda Kulturalna Dolny Śląsk i Nieder Sachsen  ( Niemcy)
 • 2010 r. Nagroda za promowanie tolerancji, Fundacja na Rzecz Tolerancji ( Polska)
 • 2006 r. Nagroda Prezydenta Wrocławia ( Polska)
 • 2000 r. Garantiinntekt for kunstnere – dożywotne stypendium dla artystów przyznane
 • Przez Norweską Radę Sztuki, z którego zrezygnowała od kiedy zamieszkała  w Polsce.
 • 1999 r. Josefines Visepris – nagroda za rzucenie nowego światła na europejską tradycję ballady. ( Norwegia)

RECENZJE PRASOWE

 • Nie może być wielu na tej ziemi, którzy mogą stworzyć równie potężne koncerty jak Bente Kahan”: Nordlys, Norwegia
 • Bente Kahan sprawia, że ​​jej muzyka szybuje nad sceną, jak niebieski ptak miłości”.: Expressen, Szwecja
 • Wzruszająca podróż w czasie i przestrzeni i z powrotem w głąb duszy i serca ….. ” Arbejderen, Dania
 • „… piękny, inteligentny… wspaniały artysta”.: Gazeta Wyborcza, Polska
 • Bente Kahan jest divą muzyki żydowskiej”.: Mitteldeutsche Zeitung, Niemcy
 • Tego się  słucha z bijącym sercem”.: DieZeit, Niemcy
 • To nie tylko porusza ale i podnosi na duchu” : DieWelt, Niemcy
 • Tego wieczoru tyle boskości płynęło od Niej w kierunku publiczności”.: Berliner Zeitung, Niemcy
 • „…Nieprzerwanie  imponujący”: Die Tageszeit, Niemcy
 • Przenikające aż do trzewi”: Time Out, Wielka Brytania
 • Publiczność oszalała, prawie unosząc dach z teatru”.: De Volkskrant, Holandia
 • Wrażliwość  Bente Kahan przynosi piękność”: Zwolsche Courant, Holandia
 • Z oszałamiającym kunsztem… wspaniały monodram…”: The Jewish Press Magazine, USA

Bente Kahan’s Awards

 • 2019 „International Bridges Prize”
 • 2017 “Honorary Citizen of Wroclaw” chosen by the Mayor and the City Board
 • 2016 “Verdienstkreuz am Bande” (Order of Merit of the Federal Republic of Germany) Awarded by the president of Germany
 • 2015 “POLCUL” Polish-Australian Culture prize
 • 2013 “Order of the Cavalier Cross of Restored Poland” Awarded by the president of Poland
 • 2010 “Ambassador Wroclawia” (Wroclaw Ambassador) a title chosen by a council of honoraries in the City headed by the local edition of the Polish newspaper “Gazeta Wyborcza”
 • 2010 “German-Polish Silesian Culture Award” Awarded by the local governments of Lower Saxony (Germany) and Lower Silesia (Poland).
 • 2010 “Award for promoting Tolerance”, Foundation for Tolerance, Poland.
 • 2006 “Wroclaw Mayor’s Award”
 • 2000 “Garantiinntekt for kunstnere”, A Lifelong Stipend for Artists by the Norwegian Arts Council. Since living in Poland, she has resigned on this very prestigious honor.
 • 1999 “Josefines Visepris”, prize for shedding new light on the European ballad trad, Norway.
Menu