Bente Kahan’s Awards

 • 2019 „International Bridges Prize”
 • 2017 “Honorary Citizen of Wroclaw” chosen by the Mayor and the City Board
 • 2016 “Verdienstkreuz am Bande” (Order of Merit of the Federal Republic of Germany) Awarded by the president of Germany
 • 2015 “POLCUL” Polish-Australian Culture prize
 • 2013 “Order of the Cavalier Cross of Restored Poland” Awarded by the president of Poland
 • 2010 “Ambassador Wroclawia” (Wroclaw Ambassador) a title chosen by a council of honoraries in the City headed by the local edition of the Polish newspaper “Gazeta Wyborcza”
 • 2010 “German-Polish Silesian Culture Award” Awarded by the local governments of Lower Saxony (Germany) and Lower Silesia (Poland).
 • 2010 “Award for promoting Tolerance”, Foundation for Tolerance, Poland.
 • 2006 “Wroclaw Mayor’s Award”
 • 2000 “Garantiinntekt for kunstnere”, A Lifelong Stipend for Artists by the Norwegian Arts Council. Since living in Poland, she has resigned on this very prestigious honor.
 • 1999 “Josefines Visepris”, prize for shedding new light on the European ballad trad, Norway.

Press Reviews

 • “There cannot be many on this earth who can 
create equally powerful concerts as Bente Kahan.”
 Nordlys, Norway
 • “Bente Kahan makes her music soar above the stage, 
like a blue bird of love.” Expressen, Sweden
 • 
“A touching journey in time and space and back 
again, into the depths of the soul and heart…..”
Arbejderen, Denmark
 • 
“…beautiful, intelligent…a magnificent artist.” 
Gazeta Wyborcza, Poland
 • 
“Bente Kahan is the Diva of Jewish Music.” 
Mitteldeutsche Zeitung, Germany
 • “One listens with a pounding heart.” 
Die Zeit, Germany
 • 
“This is not merely moving, but also 
uplifting for the heart.” Die Welt, Germany
 • 
“So much divinity flowed toward her audience 
on that evening.” Berliner Zeitung, Germany=
 • 
“enduringly impressive” Die Tageszeit, Germany
 • 
“An astonishing from the gut performance” Time Out, Great Britain
 • “The audience went wild, nearly lifting the roof off the theatre” 
De Volkskrant, The Netherlands
 • 
“Sensitive Bente Kahan brings overwhelming beautiful 
performance” Zwolsche Courant, The Netherlands
 • 
“With stunning artistry…magnificent monodrama..” 
The Jewish Press Magazine, USA
 • “…marvelous performance…” 
Jerusalem Yad Vashem Quarterly Magazine, Israel

The Wroclaw Mayor’s Award To

Ms. Bente Kahan
For the Promotion, in Iternational Fora, The image of Wroclaw as the Meeting Place, A Place that Unites.

Rafal Dutkwiecz
24th of June 2006


Nagrody

Bente Kahan otrzymała wiele nagród za swoje dokonania w dziedzinie sztuki jak i  za działalność społeczną i kulturalną:

 • 2019 r. The Bridge Prize mosty- Europejskie miasta Goerlitz / Zgorzelec
 • 2017 r. Honorowy Obywatel Wrocławia
 • 2016 r. Krzyż  na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec
 • 2015 r. Nagroda POLCUL (Australia – Polska)
 • 2013 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2010 r. Niemiecko – Polska Nagroda Kulturalna Dolny Śląsk i Nieder Sachsen  ( Niemcy)
 • 2010 r. Nagroda za promowanie tolerancji, Fundacja na Rzecz Tolerancji ( Polska)
 • 2006 r. Nagroda Prezydenta Wrocławia ( Polska)
 • 2000 r. Garantiinntekt for kunstnere – dożywotne stypendium dla artystów przyznane
 • Przez Norweską Radę Sztuki, z którego zrezygnowała od kiedy zamieszkała  w Polsce.
 • 1999 r. Josefines Visepris – nagroda za rzucenie nowego światła na europejską tradycję ballady. ( Norwegia)

Recenzje prasowe

 • Nie może być wielu na tej ziemi, którzy mogą stworzyć równie potężne koncerty jak Bente Kahan”: Nordlys, Norwegia
 • Bente Kahan sprawia, że ​​jej muzyka szybuje nad sceną, jak niebieski ptak miłości”.: Expressen, Szwecja
 • Wzruszająca podróż w czasie i przestrzeni i z powrotem w głąb duszy i serca ….. ” Arbejderen, Dania
 • „… piękny, inteligentny… wspaniały artysta”.: Gazeta Wyborcza, Polska
 • Bente Kahan jest divą muzyki żydowskiej”.: Mitteldeutsche Zeitung, Niemcy
 • Tego się  słucha z bijącym sercem”.: DieZeit, Niemcy
 • To nie tylko porusza ale i podnosi na duchu” : DieWelt, Niemcy
 • Tego wieczoru tyle boskości płynęło od Niej w kierunku publiczności”.: Berliner Zeitung, Niemcy
 • „…Nieprzerwanie  imponujący”: Die Tageszeit, Niemcy
 • Przenikające aż do trzewi”: Time Out, Wielka Brytania
 • Publiczność oszalała, prawie unosząc dach z teatru”.: De Volkskrant, Holandia
 • Wrażliwość  Bente Kahan przynosi piękność”: Zwolsche Courant, Holandia
 • Z oszałamiającym kunsztem… wspaniały monodram…”: The Jewish Press Magazine, USA

Nagroda Prezydenta Wrocławia

Pani Bente Kahan
Za promowanie na forum międzynarodowym Wizerunku Wrocławia Jako „miasta spotkań – miasta które jednoczy”

Rafał Dutkiewicz
24 czerwca 2006 roku

Menu